Teenused


TASUVUSANALÜÜSID

Saame Teid aidata tasuvusanalüüside läbiviimisel, keskkonnalubade taotlemisel, tervendusprojektide projekteerimisel ja keskkonnamõjude hindamisel.

 • Tasuvusanalüüsid
 • Äriplaanide koostamine ning biogaasijaama kasumlikkuse analüüs
 • Keskkonnauuringud
 • Reostusuuringud ja tervendusprojektide projekteerimine
 • Keskkonnamõju hindamine
 • Keskkonnalubade taotlemine
 • Riskianalüüs

MÕÕDISTUSED JA UURINGUD

Üheks meie tegevusvaldkonnaks on keskkonnaalased mõõdistus-ja uurimisteenused.

 • Pinnase ning põhjavee uuringud
  • XRF, PID ja PetroFlag testerid ja detektorid
  • Sertifitseeritud personal keskkonnaproovideks (ISO 17024)
 • Tervendus tehnoloogiate, süsteemide piloot testimised ja simulatsioonid
  • Prügilagaasi koguse- ning kvaliteediuuringud. Prügilagaasi testpumpamine.
  • Prügila pinnasekihtide uuringud

TEHNOLOOGIA KASUTUS

Tarnime biogaasi, pinnase ning põhjavee tervendamise süsteeme ja tehnoloogiaid, mida kasutame vastavalt kliendi spetsifikatsioonidele. Projekte on võimalik teostada alates osalistest tarnetest kuni suuremahuliste terviklahendusteni.

PROJEKTIJUHTIMINE

Hindame kõrgelt projekti kvaliteeti kõigis oma tegevustes. See tähendab täpseid kulukalkulatsioone, ajagraafikuid ning usaldusväärset dokumendihaldust. Meie projektijuhtid on kõrgete keskkonna alaste teadmistega eksperdid, kes mõistavad kõiki Teie ning projekti tehnilisi nõudeid.

HOOLDUS JA VARUOSAD

Me kanname hoolt biogaasijaamade ja tervendussüsteemide töökindluse ja hoolduse osas – see tähendab maksimaalset jõudlust ning eluiga.

 • Hooldus ja varuosad
 • Protsesside pidev monitooring ja raportite koostamine